Hei
Det var på tide og oppgradere cd,en,
ut med Kimber nettkabel og inn med "Fat Boy" nettkabelen,
det blr bedere dynamik,og faktisk bedere lyd,neste
steg var å bytte ut rørene i Cayinen,ut med
6922eh
electro-harmonica ;
made in russia
inn med
e88c c philips rør
det ble veldig mye bedere
dene oppgraderingen kan jeg anbefale
Alt er bedere,nesten ny cd spiller

Skogskatt