Kom over at Rega har fornyet sidene sine med en artig fabrikk tour med bilder og tekst. Artig lesing

http://www.rega.co.uk/html/factory%20four.htm