Jeg er i dag eier av et par SP 1/2. Jeg lurer på om SP 100 har sørre lydbilde eller om det bare er bass mengde
som skiller? Har SP 100 mer kropp? Det er litt vanskelig å få prøvd SP 100 Hjemme derfor kommer jeg med denne forespørrselen.