Har noen smårør jeg skulle fått testet før salg. Finns slik spisskompetanse i Tromsø?

Svar gjerne på PM.