Jag fick ett par lurar i julklapp kostade förmodligen 100:- Skr... Philips SHP 1900, med min baslåda så blir musiken helt ok även med dom. Här kostar man på sig både det ena och det andra.
Kanske ännu bättre eftersom dom inte darrar så mycket i kåpan som min tidigare SH.

http://open.spotify.com/track/3kbWjIs8ufFtCIg6DoRrdb tar nu för tillfället denna som återställare. Snapsen poka...aaaahhhh.

Det nya tider, förr så hade man lurar som kostade en normal månadslön före skatt och nu 100:- och likväl kan man inte peka på någon nedgång.

Ahhh http://open.spotify.com/track/5KQPXeQ4lsVku4ad48smwG

Jag har den stora äran att nu meddela att jag har hört 2 st snapsvisor och att mina guldlurar härmed är inspelade och väger "tungt". 98dB