Er det noen som har hørt Audio Note CDT-Three/II kontra CDT Two/II ?