Er det noen som har erfaring fra import av Adcom fra UK?
Jeg lurer på å importere evt reise ned og kjøpe ett Adcom sett derfra, pre GFP 750 samt 200w effektrinn. GFP 750 er ikke lenger å få fatt i i Norge og er som kjent blitt erstattet av den langt billigere pre 715.

I England bør utvalget være større og prisene burde være rimeligere siden dette er et amerikansk produkt.

Men det viktigste er om man unngår omfattende elektrisk modifisering grunnet spenningsforskjeller. I USA går dette ikke grunnet nettspenning på 110 volt men jeg trodde kanskje UK spenning var den samme som i Norge.
Pga bransjesamarbeid og forhandleravtaler er det for brysomt og vanskelig å få utført denne modifiseringen i Norge har jeg funnet ut.

Hvis noen har erfaring med UK import hadde jeg satt stor pris på å få et tips her.


Peltzman