Spørsmål til rørguruene :

Hvis en rørforsterkers trafo ikke er av ”premier” klassen, er det også sannsynlig at trafoens utgangsimpedans stiger oppover i diskanten, noe som resulterer i begrenset båndbredde = avrullet/dempet diskant (?).

Er dette i såfall et ”statisk” problem uavhengig av levert effekt eller av høyttalerens impedans/fase ?
Eller blir en slik svakhet mindre hørbar med høyttalere som har høy følsomhet, høy impedans og grei fasevinkel ?