En interessant tråd med dette som tema var tydeligvis blant trådene som ikke ble kopiert over til HFS2. Link:

http://www.hifisentralen.no/cgi/yabb...num=1177961556

Jeg synes at temaet er såpass relevant at jeg vil hente over noen av poengene.

Hei!
Har hørt flere som har erfart at å uppsample 44,1Kh redbook, til 96 khz har gjort noe positivt med lyden.

Noen som har tips om en ekstern konverter til å bruke til slikt...? Evt andre erfaringer....?

Mvh
OMF
Såvidt jeg vet er upsampling en ren praktisk innretning for å :
1. Kutte kostnader på analog-filtrering
2. Kunne tilpasse to inkompatible rater

Det er ingen tvil om at en ren 44.1kHz DAC teoretisk er i stand til å gjenskape signalet som ligger på plata. Det er ikke snakk om å "gjenskape tapte frekvenser" eller noe magi. I praksis så har alt menneskeskapt sine avvik og lyter. Trenden har vel vært massiv oversampling og "noen få bit" en stund nå. Normalt vil man inspisere spesifikasjonen på kretsen dersom man vil forklare forskjeller.

En interessant praktisk test ville være å konvertere en god 44.1kHz kilde til 96/192kHz med diverse SRC/US og distribuere resultatet til folk med egnet avspiller.

Fra Begrepsordlista på tech-hjørnet:
http://www.hifisentralen.no/cgi/yabb...rd=elteori;act ion=display;num=1133984411
"
Oversampling: Prosess for å øke samplingsfrekvensen med et heltall antall ganger. Prosessen består av to trinn. Det første er såkalt zero-stuffing. For en oversampling med faktor L, vil L-1 nullsampler settes inn mellom de eksisterende. Man vil da ha uendret frekvensinnhold, med andre ord er alle alias over den gamle sampleraten fortsatt tilstede, nå i det nye basebåndet. Disse fjernes ved å lavpassfiltrere eller interpolere. Med et ideelt interpolasjonsfilter vil alle alias fjernes, med andre ord vil kun den opprinnelige signalkomponenten være til stede i det nye basebåndet og prosessen er tapsfri. Aliasing skjer nå kun ved multiplum av den nye, mye høyere sampleraten. Dette tillater mye enklere analoge rekonstruksjonsfilter på utgangen av den DACen, eventuelt antialiasfilter på inngangen av ADCen. Alle moderne ADCer og DACer er oversamplet, normalt mellom 64 og 256 ganger. Oversampling kan ytterligere begunstige ADC og DAC design, siden man kan redusere antall bit kraftig og ved hjelp av støyforming flytte den resulterende kvantiseringsstøyen høyt opp i frekvens siden nyquistbåndet nå er stort i forhold til det hørbare frekvensområdet. Slik kan man realisere en DAC eller ADC med svært få, eller bare én, bit og allikevel bevare høy oppløsning i audioområdet. Denne prosessen kalles delta-sigma modulasjon og brukes i praktisk talt alle ADCer og DACer. Det må bemerkes at støyforming aldri øker oppløsningen til kilden, kun til bitreduksjonen i selve støyformeren. For delta-sigma modulatoren opptrer støy fra kilden som en del av inngangssignalet og kan ikke fjernes. Med andre ord kan en 1-bit delta-sigma DAC med 16-bit inngang, oppnå maks 16 bit effektiv oppløsning. Oversampling er illustrert i tidsdomenet og frekvensdomenet i figuren under for en faktor L=2. Ideelt sett (les: med ideelt lavpassfilter) er oversampling en tapsfri prosess, i realiteten vil filteret være ikke-ideelt og man vil kunne få en liten mengde aliasing i basebåndet

Upsampling: En prosess teknisk sett nært relatert til oversampling, men hvor sampleraten økes med en faktor som ikke er heltall, feks fra 44.1kHz til 96kHz. Dette gjøres ved at man først oversampler kraftig, deretter nedsampler igjen. Hvis man skal upsample fra 44.1kHz til 96kHz, en faktor på 320/147, må man først oversample med en faktor 320, så nedsample med en faktor 147. Prosessen forøvrig er den samme som beskrevet for oversampling. Man kan også ha varierende samplerateendring, med en annen klokkekilde på utgangen enn inngangen, hvorpå faktoren justeres kontinuerlig ved hjelp av en såkalt frekvenssporer (frequency tracker) som kontinuerlig sporer frekvensforholdet mellom utklokken og innklokken. Hensikten med upsampling er som oftest å kunne koble ulike kilder med ulik samplerate (feks CD og DVD), eventuelt også med ulike klokkekilder, til samme DAC. I likhet med oversampling, er upsampling ideelt sett en tapsfri prosess, men vil i praksis kunne medføre små menger alias-forvrenging. Hverken oversampling eller upsampling kan øke informasjonsinnholdet eller oppløsningen til kilden"

-k