Er det noen som har telefonnr eller e-mail adressen til konstruktøren av Patos høyttalere
Roar Moen?