Anbefalinger av CD/LP med god lydkvalitet

Her legger du ut navn på plater som har god innspillingskvalitet. Skriv om det gjelder Vinyl eller CD i overskriften.
J
Svar
0
Sett
577
Jim I Hendriksen 2nd Edt.
J
Topp Bunn