Et leseverdig studie om analogt og digitalt delefilter for de som er interessert:
http://lib.tkk.fi/Dipl/2008/urn011933.pdf