Har merket nokså tydlig problemer med lip sync. Hadde vært fantastisk å hørt noen tanker rundt dette.


Gjelder TV-titting, signal fra GET HDPVR, smarthub og ekstern PC


TV´n - 65hu8505 - er koblet til en ekstern forsterker - Lyngdorf TDAI 2170 - via optisk lydkabel.


Opplegget er slik:


1. GET digital boks -> (hdmi) TV -> (optisk lydkabel) Lyngdorf
2. PC ->(hdmi) TV -> (optisk lydkabel) Lyngdorf


I alternativ 1 bruker jeg rundt 90 ms i lydforsinkelse innstilt på tvn.
I alternativ 2 bruker jeg rundt rundt 220 ms i lydforsinkelse innstilt på tvn.


Dersom jeg spiller av fra smart hub (f.eks netflix appen på TV n) hopper den automatisk til 220 ms i lydforsinkelse.


Jeg har flere spørsmål.
Hvorfor er det ulik lydforsinkelse fra get boks og netflix app fra smarthub? All den tid alt er koblet til ekstern forsterker.
Styrer "lyd forsinkelse" innstillingen man finner på TVn lydforsinkelse både for TVhøytaleren og eksterne høytalere?
Hva er standardinnstillinger når det gjelder delay?


Tusen takk for tips og tilbakemelding