Jeg har en Samsung UE65HU7505 og en Yamaha RX-A3040. Disse er koblet sammen via ARC og Anynet+ er aktivert. Ting ser ut til å fungere som det skal med hensyn til lyd fra TV til AVR, volum på AVR styres av fjernkontroll til TV og at AVR slås av og på når jeg slår TV av og på. Problemet er at TV'en slår på AVR av seg selv etter at de har vært avslått en stund. Jeg ønsker å opprettholde Anynet+ og ARC, men jeg ønsker å unngå at TV'en slår på AVR i utrengsmål. Autoavslåingsfunksjonen til både TV og AVR er slått av.

Noen tips til hva som kan være problemet?