Denne koster nå 7 tusen på nettet. Er det et godt kjøp, eller er det andre tv´r til samme pris en burde vurdere?

Kim