Hvis man vil bruke en 12 eller 15" i kukket kabinett, finnes det formler som kan brukes til å kalkulere de nevnte parameterene?

Hvis eksempelet er en 15" med 50cm baffelbredde der kabinettet står på gulvet?