Dette er et litt hypotetisk spørsmål men når man simulerer et baskabinett, er det noen måte ta høyde for at den elektriske og/eller den mekaniske Q endrer seg ved bruk, altså varmeutvikling i talespole osv?

Når man simulerer et system så taes det vel utgangspunt i en QTC på 0,71?