Clio 10 kommer om kort tid på markedet og har fått en ny spennende funksjon, spesielt for dem som er opptatt av spredningskontroll. Den nye funksjonen er en 3D-måling som gjøres mulig vha både en vertikal og en horisontal turntable. Mer info her:

http://www.audiomatica.com/clio10.htm

Her finnes også en PPT-fil med beskrivelser av et oppsett med en dobbel Outline turntable.