En klassisk transmisjonslinjekonstruksjon har et høytalerelement i den lukkede enden og en åpning i den andre. Transmisjonslinjens kvartbølgeavstemming er c/4*L1, hvor L1 er transmisjonslinjens totale lengde i meter og c=lydhastigheten i m/s.

Det er kjent teori (King og Augsberger) at å flytte høytalerelementet i en transmisjonslinjekonstruksjon, fra 1/3 til 1/5 av kvartbølgelengden L1 fra den lukkede enden av transmisjonlinjen, vil dempe høyere og uønskede peaker i transmisjonslinjens output.

Høytalerelementet vil se transmisjonslinjen mot output i parallell med avstanden L2 til den lukkede enden (King). Jeg har forstått det slik at frekvensene som dempes er c/(4*L2), dvs kvartbølgen. Eks er avstanden 0,35 meter fra elementet til den lukkede enden, blir den dempede frekvensen lik 342/1,4 = 244Hz.

Spørsmålet som jeg håper å få besvart er:
Hva skjer når man også lukker den åpne enden og i stedet plasserer utgangen på transmisjonslinjen i en avstand L3 fra denne, - offset output? Eksempel slik som det er gjort på Rauna Njord og Ymer, hvor output er plassert i en avstand på ca. 1/6* L1 fra den lukkede enden. Gir dette tilsvarende effekt som "offset speaker"? Er noen kjent med hvor man kan finne informasjon?

Jeg sendte en mail til Bo Hansson hvor dette var et av flere spm, men han svarte ikke på akkurat dette, men henviste til eget forum. Det er kanskje ikke praksis for konstruktører å avdekke egne hemmeligheter.

JFH