Enda en avstemming. Hvilke kriterier bør vektlegges mest? (Dette betyr jo ikke at alle de andre alternativene ikke kan tas hensyn til).