Jeg ønsker meg skjema over analogdelen på Philips`cd-spillere med TDA 1543. Hva som helst som viser hvordan dobbel op-amp LM 833 og etterfølgende komponenter sitter i forhold til hverandre.