Da er det på tide å starte litt tenke/planleggingsarbeid rundt en aktivt 3-veis høyttaler. Jeg har tenkt å døpe den til TriUni. Den må jo ha et navn. Tri henspeiler på bruk av 3 frekvensområder/elementer, og Uni er valgt for å lede tanken på en av hovedmålsetningene - nemlig at høyttaleren skal fremstå som enhetlig. Altså at lyden skal synes å komme fra en kilde.

Håpet er å få laget en aktiv høyttaler i løpet av (jaja, jeg vet....) det nærmeste halvåret. Jeg skal bruke DEQX PDC 2,6P. Denne vil kunne utføre delingen mellom elementene og også frekvenskorrigering. Dette er en høyttaler jeg har lyst på i mitt lytterom, etter min smak og ellers mine grunnkriterier. Derfor hadde det vært fint om vi kunne prøve å holde oss til disse kriteriene. Skulle mine kriterier sammenfalle med andres, så har vi fort en potensiell grunnkonstruksjon som kan passe inn i lignende oppsett - enten man bruker DEQX, Behringer, PC/MAC o.l.

Her kommer mine tanker/ønsker for prosjektet, og jeg ønsker å holde meg innenfor disse kriteriene så langt som mulig:
* Kun SEAS-elementer.
* Diskant blir den nye DXT-diskanten. (Så får vi leve med at det finnes andre, spennende kandidater).
* Mellomtone blir en x15-variant. (5 tommer).
* Bass blir en x26-variant. (10 tommer).
* Størrelse er begrenset til rundt 1 m i høyden, og ikke mer enn rundt 100 liter til basskasse.
* Ikke for vanskelig rent snekkermessig.

Da har vi spikret en del kriterier, og dermed begrenset løsningsmuligheten en god del - noe jeg mener er viktig for å komme igang med prosjektet. Alt handler om kompromisser, og jeg anser disse begrensningene som gode nok til mitt bruk.

Rent lydmessig har jeg også noen tanker om valg/prioritering:
* Trenger ikke være full-range. Dyp og ren bass = ja takk. Sære og kompliserte løsninger for å få trøkk under 30Hz = nei, ikke nødvendig - i alle fall ikke hvis det går for mye utover det visuelle/estetiske.
* Moderat/passe lydtrykk i stue på rundt 20m2.
* Spille åpent, rent og relativt dynamisk med kropp og balanse mellom tyngde og letthet.
* Sammenheng/homogenitet.

Jeg er ikke veldig erfaren med konstruksjon og akustikk, så jeg legger frem noen løse tanker jeg har, og inviterer til brainstorming rundt:

Bassløsning:
Her ser jeg for meg litt forskjellige løsninger. Jeg tror at valg av delefrekvens mellom basselement(er) og mellomtone vil fordre litt forskjellige løsninger.
-Ved lav deling (80-100Hz) kan vi tenke litt i subwoofer-tereng. Enten som separat kasse og satelitt, eller nokså fri plassering i stort kabinett. Bruk av flere basselementer muliggjøres (2-4 pr. kanal?).
-Middels høy deling (+/- 200Hz) gir god avlasting av mellomtone, men innskrenker plassering/kasseløsning litt. (Fortsatt mulig å bruke flere elementer).
-Høy deling (4-500Hz) gir mindre behov for baffelstepkorreksjon, men gjør antall elementer/plassering mer kritisk. (Her tenker jeg at man låses til 1 element i bassrefleks?)

Mulig jeg tar litt feil, men mye av selve høyttalerkonstruksjonen gis alt etter hvilket valg man gjør her. Må innrømme at jeg er litt usikker på hva jeg synes er beste innfallsvinkel. Any thoughts? (Jeg må innrømme at jeg tenker litt i retning av det mellomste alternativet: 2 stk. basselement i trykkammer (+ litt EQ) med deling rundt 160-200Hz. Litt usikker på om det blir penest med en stor kasse, eller om systemet skal deles opp i to moduler).

Mvh. Johan