Har problemer med internettforbindelser av tre Apple maskiner.
Siden onsdag denne uken fungere disse 3 maskinene bare in slow motion.
Det tar lang tid å koble seg på nettet og enda lenger å åpne Nettsider.
Bredbåndsruter er byttet uten forbedring.
NextGenTel opplyser at det er veldig høgt trafikk på min ruter og derfor går alle systeme tregt.
Finnes det noen datakyndige her på sentralen som kunne hjelpe meg med dette?

Hlsen

Oelle Rowohlt
3483 Kana ( Hurum )
Mob. 905 89 622