Real Time Reenactment.
Heretter kan vi ikke tro på hva vi trodde vi kunne tro på fordi vi hadde videoopptak.