Serveren som denne web-shop'en ligger på er for tiden nede. Vi har foreløpig ikke kjennskap til hvorfor, eller når den blir operativ igjen. Vi håper at den er oppe innen kort tid.
For de som ønsker å henvende seg til oss bes ta kontakt via postmaster@lyd-interior.no.

Mvh.

Vidar Øierås