www.thefunkfirm.co.uk er nettadressen

Funky platespillere med noe så kjønnsdiskriminerende som "dame-tekket"

www.maxwellimport.com
tlf 92065774

"...a funky bargain" - hifi plus