Vi spiller på, i ROM 203

Accustic Arts Drive
Accustic Arts DAC
JJ Electronic 323 int. forsterker med 2A3 rør
Base Technology Plattformer og Kabler
Litt rombehandling fra DAAD
WLM Lyra høyttalere

Vi har messe rabatt på Accustic Arts og WLM