Endelig i Norge :wlm-loudspeakers.
Base Technology er importør og forhandler av WLM-Speakers.

For mere info. om høyttalerene :

http://www.wlm-loudspeakers.com/indexengl.html


Passiv
Aura > passiv: 54 300
Lyra > passiv: 62 000.-
Gran Viola >passiv: 97 600.-

Aktiv
Aura > aktiv: 45 400.-
Viola > aktiv: 54 300.-
Gran Viola - aktiv: 84 000.-

Subbass
Sub > Duo 12: 35 500.-
Sub > Duo 15: 43 400.-
Sub > Duo 18: 47 400.-

Senter høyttaler
Centra > 29 500.-


Hilsen
Nordic Sound Design
Base Technology
Ketil Hansen

www.base-technology.no