Ultra Audio har gjort denne testen av WLM høyttaler :

http://www.ultraaudio.com/equipment/...ture_duo18.htmHilsen
Nordic Sound Design
Base Technology
Ketil Hansen

www.base-technology.no