En ajourført produktbeskrivelse av den nyintroduserte MONTANA XPS er nå tilgjengelig på:

http://www.highend.no/xps.html

Mvh

HighEnd

Nordic Distributor of
MONTANA Loudspeakers
PBN OLYMPIA Solid State Amplifiers
GRAND PRIX AUDIO Isolation Systems

www.highend.no
kontakt@highend.no
Tel. 992 54862