Conrad Johnson har nettopp lansert tre nye fortrinn.

Den CT5 er en nedskalert versjon av den magisk ACT2 som ble anmeldt i Fidelity. Kr.75 000- veil og kan erfares hos Martech Audio i Stavanger. Den benytter Teflon kondensatore.

Den CT6 er også et rør trinn som benytter CJs gjennomsiktig Composite Triode kretsløsning men koster bare Kr.45 000-. Den kan erfares hos Oslo HiFi Center.

Den PV15 koster Kr.28 000- som et linje-trinn, men kan bestilles med et innebygget RIAA.

www.audiofreaks.no