Hva kan en regne med å få for strøkne tresider og bunn i rosewood til en Tandberg 10XD ?