Det er en stor gruppe på Facebook som heter
Spolebåndspillerens - Kassettspillerens Venner