I beskrivelser av hvordan man bygger refleksjonsfeller med porøse absorbenter, står det alltid at fronttrekket skal være lufttransparent. Er det egentlig nødvendig? Så lenge fronttrekket ikke er alt for tungt og mekanisk koblet til det porøse materialet, så vil vel lydbølgene gå rett gjennom, uansett?
Spør fordi det ikke er så stas med mineralullstøv i luften, og da kan det være greit å finne et materiale som kan gjøre jobben både som forsegling av mineralullen og frontstoff

Mvh
Sniff